Valmieras Industriālais parks

Valmieras Industriālā parka teritorijā pieejamas zemes vienības ražošanas uzņēmumiem. Tā ir vieta biznesam ar jaudu. Plaša teritorija, kas sagatavota rūpnieciskajai apbūvei stratēģiski izdevīgā lokācijā. Pieejama vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem.

Divu gadu laikā 57,55 ha lielā teritorijā Valmieras novada pašvaldība ar Eiropas Atveseļošanās fonda atbalstu biznesam nodrošinās piekļuvi publiskajam dzelzceļam, industriālajam elektroenerģijas pieslēgumam, iespēju pievienoties inženierkomunikācijām. Norit darbi arī pie plašu un apgaismotu stāvlaukumu izveides, teritorijas iežogošanas, iekšējā ceļa izbūves.

Priekšrocības 57,55 ha teritorijā

 • Piekļuve publiskajam dzelzceļam;
 • Lielas energojaudas (2025. gada 31. decembrī elektroenerģija 15 MW apmērā; maksimālā jauda līdz 78 MW apmērā no 2027. gada 1. februāra ar brīvās jaudas ģenerācijas iespēju);
 • Industriālais laukums ~44 600 mplatībā ar nestspēju 60 t (laukuma ieseguma materiāls – betons) kravu iekraušanai – izkraušanai;
 • Apbūvei pieejams noplanēts zemes laukums ~ 368 000 mplatībā;
 • Iespēja pievienoties inženierkomunikācijām (ūdensapgādei, sadzīves kanalizācijai, lietus ūdens kanalizācijai);
 • Apgaismoti stāvlaukumi. Kravas un vieglo transportlīdzekļu ilglaicīgai novietošanai 15 000 mplatībā ar nestspēju 40 t/m2.  Stāvlaukums  ~10 000 m2 platībā;
 • Iežogota teritorija;
 • Profesionāls teritorijas uzturēšanas un apsaimniekošanas serviss;
 • Pievadceļi reģionālajiem autoceļiem;
 • Ērti sabiedriskā transporta maršruti. 

Dzelzceļš

Dzelzceļu varēs izmantot, lai nodrošinātu kravu pārvietošanu starp Valmieras dzelzceļa staciju un Valmieras Industriālo parku. Būs pieejams platsliežu dzelzceļa privātās lietošanas tīkls ~3,1 km garumā ar savienojošu sliežu ceļu ar esošo valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” publisko infrastruktūru, kā arī:

 • viens iekraušanas-izkraušanas ceļš;
 • divi pieņemšanas-nosūtīšanas sliežu ceļi.

Iekšējā dzelzceļa tīkla sākumā tiks izbūvēts industriālais laukums ~44 600 m2 platībā ar nestspēju 60 t (laukuma ieseguma materiāls – betons) kravu iekraušanai – izkraušanai.

Priekšrocības 26 ha teritorijā

 • atmežota teritorija ražošanas ēku būvniecībai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;
 • elektrība ar maksimālo jaudu līdz 78 MW no 2027. gada 1. februāra ar brīvās jaudas ģenerācijas iespēju.

Sasniedzamība un mobilitāte

Valmieras industriāla parka mobilitāte, sasniedzamība

Iespēju uzsākt ražošanu Valmieras Industriālā parka teritorijā varēs iegūt Valmieras novada pašvaldības organizētās atklātās nomas vai apbūves tiesību izsolēs, kuras organizēs, sākot ar 2024. gada II ceturksni.

Par jaunumiem Valmieras Industriālā parka attīstībā un iespējām uzzini sadaļā “Aktuāli”.

Scroll to Top