Aktuālās izsoles

  • Visas
  • Atsavināšanas izsoles
Atsavināšanas izsoles

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023, telpu daļas un zemes pirmo rakstisko ...
LASĪT VAIRĀK →
Scroll to Top